I International Chess Open “Ciutat Vella”


Bases of the tournament.


1. The tournament is open to players with federative license in force. 
The tournament will be played on 12 and 13 August of 2010, in sessions of afternoon. 10 rounds. 

Schedule.

Thursday the 12th August:
...16.00h 1st round
...21.00h end of the 6th round
Friday the 13th August:
...16 hr 7th round
...20 hr Prize giving ceremony

On ending a snack to all players and escorts will be offered

2. The place of the tournament is the headquarters of Comissions Obreres de Barcelona, on the Via Laietana nº16, 1st floor, Barcelona.
 

3. The tournament will play for Swiss system in 10 rounds; the pairings will be made using the program Swiss Manager.

4. The tournament is part of the VII Catalan Circuit of Open International, Gran Premi Generalitat de Catalunya, in the category of "candidate".

5. The Club d’Escacs Comissions Obreres de Barcelona CECOB) and the Unió Sindical de Comissions Obreres de Barcelona (USCOB) organizes the 1th "Ciutat Vella" International Chess Open.

6. The games will play in rhythm 15'+5", to fall of flag.

7. The first boards will be broadcast by internet on the portal of the Catalan Federation of Chess.

8. The players who do not present themselves in a round without warning or justified cause will be eliminated.

9. Inscriptions.

..

E-mail: jmorcillof@hotmail.com
Telephone: 93 481 28 03 / 620 341 266
Registration Deadline: Tuesday the 10th August at 19 hours.


10. Entry fees.


General: 15€
Sub 16 (born in 1994 and posterior): 10 €
+ 60 years (born in 1950 and former): 10 €
International graduates: Free.

11. The organization reserves the right of rejecting an inscription, always for founded motives.

12. The director of the tournament will be Mr. Manel Santolaria

13. The arbitral decisions will be apel·lables, always in writing and like to maximum 5 minutes after finishing a round, filling in the pertinent sheet of claims. The Committee of Contest will be formed by the director of the tournament, the number 1 of the initial ranking, the player not titled with more FIDE rating and the feminine player with more FIDE rating.

14. Prizes.
 

General: 

1st Class 400 € + trophy 2nd Class 300 € + trophy 3rd Class 220 € + trophy 4th Class 150 € 5th Class 100 € 6th Class 80 € 7th Class 60 € 8th Class 50 €
 

Stretches of FIDE rating: 

2300-2399: 1st: 80 €uros + trophy. 

.................... 2nd: 50 €uros. 

2150-2299: 1st: 70 €uros + trophy. ..

..................  2nd: 40 €uros. 

2000-2149: 1st: 60 €uros + trophy. 

....................2nd: 35 €uros. 

2300-2399: 1st: 50 €uros + trophy. 

....................2nd: 30 €uros. 

1850-1999: 1st: 50 €uros + trophy. .

...................2nd: 30 €uros. 

Until 1850: 1st: 50 €uros + trophy. .

..................2nd: 30 €uros.

Ages: 


Trophy in the best sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 and veteran (+60) 


For the award of the economical prizes in the stretches of FIDE rating the rules that the Catalan Circuit applies will be used.


15. On finishing the last round the following systems of play-off will be raffled: Total Bucholz, Bucholz -1, Bucholz Mitjà, Progressive FIDE.
 

16. The participation in the tournament I suppose, on the part of the player, the acceptance of these rules.
 

17. Any non foreseen point will be solved applying the regulations of the FIDE, and in its fault, of the FCE.

I Torneig Internacional Ciutat Vella
Bases del torneig.

1. El torneig és obert a jugadors amb llicència federativa en vigor. Es disputarà els dies 12 i 13 d’agost de 2010, en sessió de tarda.

Horaris.


Dijous 12 d’agost:
16.00h 1a ronda
21.00h fi de la 6a ronda

Divendres 13 d’agost:
16h 7a ronda
20h Clausura i entrega de Premis


En acabar s’oferirà un piscolabis a tots els jugadors i acompanyants

2. El local de joc serà la seu de Comissions Obreres de Barcelona, a la Via Laietana nº16, 1a planta.

3. El torneig es jugarà per sistema suís a 10 rondes; l’aparellament es farà utilitzant el programa Swiss Manager.

4. El torneig forma part del VII Circuit Català d’Oberts Internacionals, Gran Premi Generalitat de Catalunya, en la categoria de “candidat”.

5. L’organització recau en el Club d’Escacs de Comissions Obreres de Barcelona (CECOB) i l’Unió Sindical de CCOO del Barcelonès (USCOB).

6. Les partides es jugaran a ritme 15’+5”, a caiguda de bandera.

7. Els primers taulers seran retransmesos per internet al portal de la Federació Catalana d’Escacs.

8. Seran eliminats els jugadors que no es presentin a una ronda sense avís o causa justificada.

9. Inscripcions.

Correu electrònic: jmorcillof@hotmail.com
Telèfon: 620 341 266 / 93 481 28 03
Termini: Dimarts 10 d’agost a les 19 hores.

10. Drets d’inscripció.

General: 15€
Sub 16 (nascuts el 1994 i posteriors): 10 €
+ 60 anys (nascuts el 1950 i anteriors): 10 €
Titulats internacionals: Gratuït.

11. L’organització es reserva el dret de rebutjar una inscripció, sempre per motius fonamentats.

12. El director del torneig serà el sr. Manel Santolaria.

13. Les decisions arbitrals seran apel·lables, sempre per escrit i com a màxim 5 minuts després d’acabar una ronda, omplint el full de reclamacions pertinent. El Comitè de Competició estarà format pel director del torneig, el número 1 del rànquing inicial, el jugador no titulat amb més elo i la jugadora femenina amb més elo.14. Premis.


General:


1r Class 400 € + trofeu

2n Class 300 € + trofeu

3r Class 220 € + trofeu

4t Class 150 €

5è Class 100 €

6è Class 80 €

7è Class 60 €

8è Class 50 €Trams d’elo:


2300-2399: 1er: 80 €uros + trofeu.

2on: 50 €uros.

2150-2299: 1er: 70 €uros + trofeu.

2on: 40 €uros.

2000-2149: 1er: 60 €uros + trofeu.

2on: 35 €uros.

2300-2399: 1er: 50 €uros + trofeu.

2on: 30 €uros.

1850-1999: 1er: 50 €uros + trofeu.

2on: 30 €uros.

Fins a 1850: 1er: 50 €uros + trofeu.

2on: 30 €uros.
Edats:

Trofeu al millor sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i veterà (+60)

Per a l’adjudicació dels premis econòmics als trams d’elo s’utilitzaran les normes que aplica el Circuit Català.

15. En acabar la darrera ronda se sortejaran els següents sistemes de desempat: Bucholz Total, Bucholz -1, Bucholz Mitjà, Progressiu FIDE.

16. El torneig no serà vàlid per a l’obtenció d’elo català.

17. La participació al torneig suposo, per part del jugador, l’acceptació de les seves bases.

18. Qualsevol punt no previst es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, i en el seu defecte, de la FCE.

I Torneo Internacional Ciutat Vella


Bases del torneo.


1. El torneo es abierto a todo jugador con licencia federativa vigente. Se disputará los días 12 y 13 de agosto de 2010, en sesión de tarde.

Horarios.


Jueves 12 de agosto:
16.00h 1a ronda
21.00h fin de la 6a ronda

Viernes 13 de agosto:
16h 7a ronda
20h Clausura y entrega de Premios

Al finalizar la entrega de premios se ofrecerá un aperitivo a los participantes.


2. El local de juego será la sede de Comisiones Obreras de Barcelona, en Via Laietana nº16, 1a planta.

3. El torneo se jugará por sistema suizo a 10 rondas; los emparejamientos se harán utilitzando el programa Swiss Manager.

4. El torneo forma parte del VII Circuito Catalán de Abiertos Internacionales, Gran Premi Generalitat de Catalunya, en la categoría de “candidato”.

5. La organitzación recae en el Club d’Escacs de Comissions Obreres de Barcelona (CECOB) y la Unión Sindical de CCOO del Barcelonès (USCOB).

6. Las partides se jugarán a ritmo 15’+5”, a caída de bandera.

7. Los primeros tableros serán retransmitidos en el portal de retransmisiones de la Federació Catalana d’Escacs.

8. Serán eliminados los jugadores que no se presenten a una ronda sin previo aviso o causa justificada.


9. Inscripciones.

Correo electrónico: jmorcillof@hotmail.com
Teléfono: 620 341 266 / 93 481 28 03

Límite: Martes 10 de agosto a las 19 horas.


10. Derechos de inscripción.


General: 15€
Sub 16 (nacidos en 1994 y posteriores): 10 €
+ 60 años (nacidos el 1950 y anteriores): 10 €
Titulados internacionales: Gratuïto.


11. La organitzación se reserva el derecho de rechazar una inscripción, siempre por motivos fundamentados.

12. El director del torneo será el sr. Manel Santolaria


13. Las decisiones arbitrales seran apelables, siempre por escrito i como máximo 5 minutos después de acabar una ronda, rellenando la hoja de reclamaciones pertinente. El Comité de Competición estará formado por director del torneo, el número 1 del ránking inicial, el jugador no titulado con más elo y la jugadora femenina con más elo.


14. Premios.

General:

1r Clas 400 € + trofeo
2n Clas 300 € + trofeo
3r Clas 220 € + trofeo
4t Clas 150 €
5è Clas 100 €
6è Clas 80 €
7è Clas 60 €
8è Clas 50 €


Tramos de elo:

2300-2399: Campeón, 80€ + trofeo; subcampeón, 50€
2150-2299: Campeón, 70€ + trofeo; subcampeón, 40€
2000-2149: Campeón, 60€ + trofeo; subcampeón, 35€
1850-1999: Campeón, 50€ + trofeo; sucampeón, 30€
Fins a 1849: Campeón, 50€ + trofeo; subcampeón, 30€


Edades:

Trofeo al mejor sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y veterano (+60)


Para la adjudicación de los premios económicos en los tramos de elo se utilitzaran las normas que aplica el Circuito Catalán.


15. En acabar la última ronda se sortearán los siguientes sistemas de desempate: Bucholz Total, Bucholz -1, Bucholz Mediano, Progressivo FIDE.

16. El torneig no será válido para la obtención de elo catalán.

17. La participación al torneo supone, por parte del jugador, la aceptación de estas bases.

18. Cualquier punto no previsto es resolverá aplicando la normativa de la FIDE, y en el su defecto, de la FCE.

JOCS INTEREMPRESES. 29 de maig de 2010.
Ronda 1.Xavier Duran Albareda - Manel Santolaria Peña
1-0

Ramon Rebull Camarasa - Anton Benet Català
0-1

Douglas Tomás Martínez - Marcos J. Alfonso Moreno
+--

Jaume Monteis Catot - Olufemi Sharaibi
0-1

Francisco J. Ramón Serrano - Xavier Santolaria Sanz
1-0

Fernando Cárdenas - Jaume Gabarró Figueras
0-1

Jesús Fernández Ruiz - Fernando Marco Latorre
--+

Carlos Rodríguez Guillen - Eduard Pagès Ruiz
0-1

Adekola Adedeji - Ramon Vallés Fort
1-0

Ronda 2.


Francisco J. Ramón Serrano - Xavier Duran Albareda
0-1

Anton Benet Català - Jaume Gabarró Figueras
0-1

Eduard Pagès Ruiz - Douglas Tomás Martínez
0-1

Olufemi Sharaibi - Adekola Adedeji
0,5-0,5

Manel Santolaria Peña - Fernando Marco Latorre
1-0

Fernando Cárdenas - Ramon Rebull Camarasa
1-0

Carlos Rodríguez Guillen - Jaume Monteis Catot
0-1

Xavier Santolaria Sanz - Ramon Vallés Fort
1-0

Ronda 3.


Xavier Duran Albareda - Douglas Tomás Martínez
0-1

Jaume Gabarró Figueras - Olufemi Sharaibi
0-1

Adekola Adedeji - Anton Benet Català
1-0

Jaume Monteis Catot - Francisco J. Ramón Serrano
0-1

Eduard Pagès Ruiz - Fernando Cárdenas
0-1

Xavier Santolaria Sanz - Manel Santolaria Peña
0-1

Fernando Marco Latorre - Ramon Rebull Camarasa
0-1

Ramon Vallés Fort - Carlos Rodríguez Guillen
0-1

Ronda 4.


Douglas Tomás Martínez
Olufemi Sharaibi
1-0

Xavier Duran Albareda
Adekola Adedeji
1-0

Francisco J. Ramón Serrano
Fernando Cárdenas
0-1

Jaume Gabarró Figueras
Manel Santolaria Peña
1-0

Anton Benet Català
Xavier Santolaria Sanz
1-0

Fernando Marco Latorre
Eduard Pagès Ruiz
0-1

Ramon Rebull Camarasa
Carlos Rodríguez Guillen
1-0

Ramon Vallés Fort
Jaume Monteis Catot
0-1

Ronda 5.


Douglas Tomás Martínez - Jaume Gabarró Figueras
0,5-0,5

Fernando Cárdenas - Xavier Duran Albareda
1-0

Olufemi Sharaibi - Anton Benet Català
0-1

Francisco J. Ramón Serrano - Adekola Adedeji
1-0

Eduard Pagès Ruiz - Ramon Rebull Camarasa
1-0

Xavier Santolaria Sanz - Carlos Rodríguez Guillen
1-0

Ramon Vallés Fort - Fernando Marco Latorre
0-1
CLASSIFICACIÓ EQUIPS ESCACS.


CECOB Douglas Tomás Martínez
OR 10


CECOB Fernando Cárdenas
PLATA 9


CECOB Jaume Gabarró Figueras
BRONZE 8


CECOB Fco J. Ramón Serrano
Sisè 5


CECOB Manel Santolaria Peña
Setè 4


CECOB Olufemi Sharaibi
Novè 2


CECOB Adekola Adedeji
Desè 1

39


CLASSIFICACIÓ EMPRESES ESCACS.
1
CECOB
39
2
HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ

10
3
UOC
7
CLASSIFICACIÓ EQUIPS ESCACS.


1
Douglas Tomás Martínez
2169 4,5
2
Fernando Cárdenas
1842 4,0
3
Jaume Gabarró Figueras
2099 3,5
4
Xavier Duran Albareda
3,0
5
Eduard Pagès Ruiz
2047 3,0
6
Francisco J. Ramón Serrano
2145 3,0
7
Manel Santolaria Peña
2009 3,0
7
Anton Benet Català
2318 3,0
9
Olufemi Sharaibi
2162 2,5
10
Adekola Adedeji
2039 2,5
11
Ramon Rebull Camarasa
1977 2,0
12
Xavier Santolaria Sanz
1801 2,0
13
Jaume Monteis Catot
1889 2,0
14
Fernando Marco Latorre
2,0
15
Carlos Rodríguez Guillen
1,0
16
Ramon Vallés Fort
0,0
999
Marcos J. Alfonso Moreno
1933 ---
999
Jesús Fernández Ruiz
---


D'esquerra a dreta: Jaume Gabarró, Douglas Tomás i Fernando Cárdenas.
Sala de joc.
Participants.

XX DIADA D'ESCACS. Crònica.


..... 
Victòries de Felipe Porras i Martín Forsberg
...

Diumenge 9 de maig la primera planta de l’edifici de CCOO de Barcelona es va vestir de gala per acollir la vintena edició d’aquest torneig que ja té una notable tradició. Per part de l’organització, la xifra rodona (vint edicions) va servir per donar un plus al torneig: una publicitat més àmplia i intensa, sobretot de cara al públic infantil, i la no coincidència amb cap competició destacada van permetre tocar sostre pel que fa a la participació.

La inscripció rondava els 200 inscrits i la participació real es va situar en 180 jugadors: 83 al grup sènior i 97 al grup infantil. Amb la lògica afluència d’acompanyants dels joves escolars i aficionats que anaven desfilant per seguir les partides, la primera planta de l’edifici de Via Laietana va reunir al voltant de 300 persones. Fins aquesta data, l’edició que va reunir més jugadors va ser la segona, el 1992, amb presència de tops mundials (Ljubojevic, Illescas) i en què l’organització va haver de tallar la inscripció als 150 jugadors per raons d’espai. Enguany el sindicat compta amb més espais hàbils per a la competició; en aquest sentit el torneig és força agraït per al jugador, però potser no tant per a l’espectador, que té l’espai i la comoditat més limitada.

Grup sènior: emoció fins al final.

Com era de preveure en un torneig de partides de 10 minuts, el ranking podia donar una idea dels candidats al triomf, però el desenllaç sempre és imprevisible i es decideix en tot cas a l’última ronda. Durant la primera part del torneig, el número 1 del ranking, el MI Jorge González (Lleida), i el 2, el MF Orelvis Pérez (SCC Sabadell) semblaven marcar la pauta. Però el mestre català David Ayza (Barceloneta) va aguantar-los el ritme fins a superar-los (taules contra González i victòria contra Orelvis). D’aquesta manera, Ayza es plantava a falta de dues rondes amb 6,5 de 7 i líder en solitari. Però dues derrotes van frustrar un torneig impecable i el van deixar fora de la lluita pel podi. Els seus dos botxins, venint des de darrere, van aconseguir ficar-se a les primeres posicions: Felipe Porras (SCC Sabadell), guanyant les cinc últimes partides, va aconseguir la primera posició en solitari amb 8 punts. I Lázaro Lorenzo (MF del Sant Josep), va acabar tercer amb 7,5. Enmig, Orelvis Pérez es va mantenir entre els primers i va ser segon també amb 7,5. Un altre jugador català que va tenir opcions fins a la darrera ronda va ser el MF Óscar Ruiz (Sant Martí), que en cas de guanyar la última ronda a Porras hagués pogut guanyar el torneig.

Des del ja llunyà 2001, amb victòria de Matías Mingo, no triomfava un jugador català a la Diada. Felipe Porras, peruà d’origen, porta molts anys a Catalunya, o sigui que li podem atribuir perfectament el mèrit de trencar aquesta estadística.

La lluita dels trams va estar més cara que mai i va exigir actuacions espectaculars. El tram A el va guanyar amb justícia el jugador local Javier Alfonso, guanyant les quatre últimes partides i fent 7 punts, col·locant-se ni més ni menys que a la quarta posició de la general. Darrere seu, el nigerià del Martorell Adedeji Adeyemi, també amb 7 punts va completar un torneig no menys brillant.

També excel·lent va ser el torneig del jugador del Barceloneta, i ex del CECOB, Eduardo Lorenzo, que efectivament es va sentir com a casa. Lorenzo va triomfar al seu tram, el B, amb 6 punts, però sense practicar el “submarinisme” (en l’argot escaquístic, significa guanyar les darreres partides venint des dels llocs de baix), sinó mantenint-se sempre a la primera filera de taulers: per exemple, a la setena ronda apareixia amb 5 de 6 a la taula número 2. El segon classificat també va tenir gran mèrit: Manuel Conde, jugador local, amb 6 punts, que a banda de quallar una excel·lent actuació va ser un dels puntals de l’organització contribuint a molts detalls per millorar la qualitat del torneig.

Cal aplaudir també la valenta actuació dels joves Carles Albert (Ateneu Colón), Albert Ezquerro i Jesús Ligero (Peona i Peó), que tot i tenir l’edat per jugar al grup B van preferir ja fer el salt i jugar amb els seniors.

Grup escolar: Victòria inapel·lable de Martín Forsberg.

El creixement de la Diada en nombre de participants es deu, principalment, a l’augment de participació de jugadors de base, cosa que és una excel·lent notícia per a l’organització i els escacs catalans a tots els nivells (federatiu i escolar). A més, cal destacar el compromís d’aquests joves jugadors i les seves famílies, perquè a diferència del grup sènior (15 baixes a la primera ronda), aquí les baixes sempre són mínimes. A més la gran majoria se solen inscriure amb força antel·lació abans del termini, fet que facilita la previsió en el material i el muntatge.

El número 1 del rànking, Martín Forsberg, de categoria infantil, va fer bons els pronòstics i es va adjudicar el triomf i la seva categoria amb 8,5 punts en nou partides. El jugador del Foment Martinenc només va cedir unes taules contra el seu rival habitual en la categoria, Pau Juan (Catalunya), qui també ha fet un torneig molt regular i finalment s’ha situat en segona posició de la categoria i tercera de la general amb 7,5 punts.

El nivell de sub-14 ha estat altre cop molt alt i per això ha calgut quedar quart de la general per obtenir premi: el tercer infantil ha estat Sergi Liarte (Sant Andreu), amb 7 punts. Oriol Porta (Ateneu Colón), tot i fer un torneig meritori també amb 7 punts i ser cinquè, ja ha quedat fora dels premis.

En categoria cadet, el “veterà” Jaume Gotés (Peona i Peó) ha pogut finalment aconseguir un premi que feia anys que perseguia a la Diada. Segon a la general i primer de la categoria amb 8 punts, només ha cedit una derrota vers el campió i aquesta vegada ha superat la pressió de la darrera ronda per fer valdre el seu elo. Segon ha estat Nicolás García (Sant Andreu), que manté el seu idil·li amb la Diada, i tercer el jugador de l’UGA Marc Torres, ambdós amb set punts.

A la categoria aleví, el teòric favorit per elo era Marc Torrents (Catalunya). Aquest, amb un torneig molt regular, ha arribat a la darrera ronda amb un punt d’avantatge i millor desempat que els seus perseguidors. Tot i perdre l’última partida, ha conservat el seu primer lloc amb sis punts. Segon i tercer, també amb 6 punts, han estat, respectivament, Martí Arribas (UGA) i Joan Lligé (Escola d’Escacs de Barcelona), aquest també habitual del podi de la Diada.

En benjamins, la darrera ronda sí que podria haver estat decisiva. Els dos candidats, Guillem Porta (Ateneu Colón) i Juan Ramón Navas (Badalona) arribaven empatats, amb superioritat del primer al desempat. Però tots dos han perdut contra els candidats al podi infantil i això ha donat la primera posició a Porta i la segona a Navas. El tercer, també amb sis punts i venint des de baix, ha estat Max Orteu (Escola d’Escacs de Barcelona), que ha hagut de guanyar-se el premi guanyant a jugadors força més grans que ell. Cal atribuir-li el mèrit afegit de ser l’únic jugador no federat que aconsegueix premi en els dos grups. A destacar precisament la nombrosa participació d’alumnes de l’Escola d’Escacs de Barcelona, representant el 40% del grup escolar.


Propera cita: 12 i 13 d’agost.

En l’entrega de premis, la Unió Sindical de CCOO del Barcelonès va entregar, de mans del seu secretari Carles Vallejo, un trofeu en reconeixement a Manel Santolària, president i ànima del CECOB, i va citar els presents al I Torneig Internacional de Ciutat Vella. Aquest torneig d’escacs actius serà inclòs al Circuit Català d’estiu i representa un pas més que fa anys el propi Santolària es venia plantejant. Per una banda, l’èxit de la Diada feia pensar en fer créixer el torneig i donar-li un estatus superior, però per l’altra això podia fer perdre el caràcter festiu de la cita. La solució ha estat mantenir la Diada com una festa de federats i aficionats, i buscar suports per tirar endavant un torneig de més prestigi en el camp federat i professional.

Jordi Morcillo