XXI DIADA DELS ESCACS. BASES.


Dia:
Diumenge 8 de maig de 2011.

Lloc:
CCOO. Via Laietana, 16, 1ª planta, Barcelona. Sales 11, 12 i 13.

Horari i ritme de joc:
9'00 hores: primera ronda.
14 hores: cloenda i lliurament de premis.
10 minuts per jugador.

Inscripcions (fins al 6 de maig):
Per telefon: al 93 481 28 03
per fax: al 93 315 08 56
Per e-mail: uscob1@ccoo.cat

Preu de les inscripcions:
Federats: 10 €uros.

Veterans (nascuts el 1951 o anteriors): 5 €
Escolars (jugadors nascuts a partir de l'1 de gener de 1995): gratuïta.
Jugadors del CECOB i afiliats a CCOO: gratuïta.

Reglament:

1. El torneig es obert a qualsevol jugador,

  • amb llicència o sense: grup de federats.
  • nascuts a partir de l'1 de gener de 1995: grup d'escolars.

(Els jugadors sub-16 federats poden escollir grup)

2. El sistema de joc serà el sistema suís a 9 rondes, amb aparellament mitjançant el programa informàtic Swiss Manager.

3. La inscripció es tancarà el 8 de maig. Caldrà fer el pagament de la inscripció fins a aquesta data, o bé abans d’iniciar-se la primera ronda.

4. El torneig forma part del VII Circuit Català d’Oberts Internacionals, Gran Premi Generalitat de Catalunya, en categoria A d’actius


5. Les inscripcions es podran fer al telèfon 93 481 28 03, mitjançant el fax 93 315 08 56 i/o adreça electrònica: uscob1@ccoo.cat

6. Els àrbitres seran els senyors Jordi Morcillo i David Vigo.

7. Els premis en metàl·lic no es repartiran entre els empatats a punts. En cas d'empat s'aplicarà, per aquest ordre:

Bucholz (-1)
Bucholz total
Progressiu.
Sonnenborg-Berger.

8. L'organització del torneig es reserva el dret de variar l'horari de joc d'alguna ronda si fos necessari per circumstàncies especials.

9. Serà eliminat qualsevol jugador que no assisteixi a la primera ronda.

10. Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la FCdE i, en general, de la FIDE, amb les adaptacions obligades per les característiques del torneig, o el resoldrà l'organització del torneig.

11. L'organització es reserva el dret d'admetre o rebutjar una inscripció, sempre per motius extraordinaris.

12. La inscripció es tancarà en el termini establert al punt 3, o bé en arribar als 150 inscrits (nombre màxim de places). En cas d’arribar-hi, els inscrits a continuació entraran en una llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció, per tal de cobrir baixes o vacants en primera ronda.

13. La participació en el torneig suposa l'acceptació de les normes descrites.


Premis:

Grup de federats:

Classificació general:
1er classificat: 120 €uros i trofeu.
2on classificat: 80 €uros.
3er classificat: 60 €uros.

4t classificat: 50 €uros

5è classificat: 40€uros

Premis al tram d'ELO:

Elo 2000-2150 (ambdós inclosos)

1er classificat: 40 €uros.
2on classificat: 30 €uros.

Elo 1851-1999 (ambdòs inclossos).
1er classificat: 40 €uros.
2on classificat: 30 €uros.

Elo 1700-1850 (ambdòs inclosos).

1er classificat: 40 €uros.
2on classificat: 30 €uros.

Els premis no són acumulables; en cas d’optar a més d’un, prevaldrà el de major quantia econòmica.

Grup d'escolars (jugadors nascuts a partir de l'1 de gener de 1995) :


Trofeus als tres primers classificats de les següents categories:

Benjamins (nascuts l'any 01 i posteriors)
Alevins (nascuts els anys 99 i 00)
Infantils (nascuts els anys 97 i 98)
Cadets (nascuts els anys 95 i 96)

Trofeu especial al primer jugador sub-8 (03 i posterrios), no acumulable amb el sub-10