TEMPORADA 2008. CAMPEONATO DE CATALUNYA POR EQUIPOS. PRIMERA CATEGORIA PROVINCIAL. GRUPO V.

CLASIFICACION.
DESEM-
EQUIPO PUNTOS PATE
1 ,,, Ateneu Barcelonés 8 211
2 ,,, Comtal C 6 145,75
3 ,,, Sant Marti C 6 144,25
4 ,,, Hortenc 5,5 149,25
5 ,,, Tres Peons C 5 147
6 ,,, Barad 4,5 155
7 ,,, Cerdanyola C 4 154,5
8 ,,, CECOB 3,5 151
9 ,,, Sant Quirze 2 118,75
10 ,,, Montcada C 0,5 117,25

RECURSO AL COMITÉ DE APELACIÓNRECURSO AL COMITÉ DE APELACION

DE LA FEDERACION CATALANA DE AJEDREZ

Sobre la resolución 7/2008 de 12 de febrero


D. Manuel Conde Chijeb, jugador del Cecob y en representación del mismo,

Comparece ante la Federación Catalana de Ajedrez y al amparo de la Reglamentación vigente sobre el Campeonato de Cataluña por Equipos y en particular, de la circular 10/2008 que tipifica la utilización de los relojes digitales en dicha competición,


Expone:


Que la motivación de la resolución se fundamenta sobre tres puntos. En dos de ellos el Comité de Competición motiva su decisión atendiendo pero eludiendo incomprensiblemente la lectura de la circular 10/2008 sobre POSSIBLES PROBLEMES DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE RELLOTGES DIGITALS EN DIVISIÓ D’HONOR, PRIMERA, SEGONA DIVISIÓ, CATEGORIA PREFERENT I PRIMERA ATÈS EL NOU RITME DE JOC REGLAMENTARI, dejando en indefensión ante la ley al club perjudicado por los siguientes motivos:


2.1. No admetre la reclamació del CECOB, ja que el fet de què un rellotge no funcioni correctament o no incrementi els segons reglamentaris no és per si sol motiu per sancionar amb el punt de la partida.Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposin. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.

Tercer párrafo de la norma.

En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu.

Quinto párrafo de la norma.


El reglamento del Campeonato de Catalunya por equipos establece la obligatoriedad de jugar a un ritmo de 90 minutos mas 30 segundos por jugada. El club Barad no reprogramó los relojes con ese fin –no supo o no quiso- y el club visitante no tiene la obligación de que sus partidas sean computadas bajo condiciones que no son legales según dicha reglamentación.

Permitir que por la via de hecho un club imponga sus propias configuraciones de relojes, desentendiéndose de la opinión del club contrincante y sin existir órgano que lo sancione pone la competición fuera de la ley: se deja impune al infractor y se lesionan los intereses de quienes desean cumplir las normas.

El Comité de Apelación debe corregir esta resolución conforme a la norma escrita.


2.2. Quan es detecta una irregularitat en els rellotges s’han de seguir les instruccions de la circular 10/2008, ja sigui repartint el temps o incrementant el temps acumulat en els rellotges que no efectuaven aquest increment.


Esta motivación se sostiene sobre una lectura incompleta (y por ello insuficiente) de la norma, resultando, de ello, una resolución arbitraria.


Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació:

Sexto párrafo de la norma


El delegado visitante no fué informado –cuando hay obligación de hacerlo- de la mala configuración de los relojes de las mesas 6, 7 y 8 y, por lo tanto, no pudo haber acuerdo sobre cómo se reconfiguraban. Con este antecedente, el delegado local debió atribuir idéntico tiempo a cada jugador enfrentado. No lo hizo en ningún caso.

El delegado visitante manifestó, de puño y letra en la acta, su desacuerdo y los motivos del mismo. El Comité de Competición ha hecho caso omiso de dicha manifestación.

El Comité de Apelación debe penalizar al equipo local como por no haber repartido el tiempo equitativamente entre los jugadores enfrentados como está tipificado en la circular.


2.3. En el cas que ens ocupa, es van reprogramar els rellotges sense cap reclamació, ni joc subcondicione en el cas dels taulers 7 i 8 i per tant el resultat de les partides és totalment vàlid.


La realidad es totalmente al contrario y las declaraciones así lo atestiguan:

Las notas del acta reflejan con puño y letra del delegado local que los relojes 7 y 8 no fueron configurados conforme a derecho (los jugadores no dispusieron jamás de idéntico tiempo restante) y estos sí acabaron sus partidas subcondicione.

En la primera nota (documento número 1) del delegado visitante se manifiesta su total desacuerdo (reclamación). El comité de competición no motiva en su resolución porqué no considera que la frase: “Mai van funcionar bé, no van donar els 30’’... “Incompliment de la normativa abans de començar el match”, no constituye una reclamación.

El Comité de Apelación debe considerar estas frases manuscritas como reclamación y desacuerdo y, en caso contrario, motivar porqué.


3. En el cas de la partida del tauler número 6 que va quedar inacabada perquè el jugador del CECOB en posició inferior es va negar a continuar, se li dóna la partida per perduda, ja que havia d’haver jugat subcondicione. La manera de procedir, si es va detectar per segona vegada que els rellotges no incrementaven era tornar a reprogramar els rellotges o en cas que no funcionés correctament canviar-ho per un altre que fes les seves funcions correctament.


En la circular 10/2008, sobre la que el Comité de Competición motiva su resolución, en ningún caso se establece que la obligación de jugar subcondicione sea requisito principal y lo especificado en dicha circular sea requisito accesorio.

Dicho esto, vuelve a existir arbitrariedad.

Por una acción dolosa del club local -reprogramar el reloj es responsabilidad del club local, no del jugador visitante- se castiga al perjudicado. La primera reprogramación del reloj fué antijurídica, porque no se atribuyó idéntico tiempo a los jugadores y, escrita en la acta la reclamación y desacuerdo del delegado visitante, el Comité de Competición no denunció dicha acción dolosa y resolvió sin aplicar lo contenido en la norma, lesionando los derechos del perjudicado.

El Comité de Apelación debe atender una reclamación: la reconfiguración incorrecta de un reloj cuando no hay acuerdo entre los delegados y sancionarla, en base a lo establecido en el tercer, quinto y sexto párrafos de la norma.


Es por todo ello que,

SOLICITA:


La reversión de la totalidad de las resoluciones dictadas por dicho comité.


Barcelona, 15 de febrero de 2008

Manuel Conde Chijeb

Club d’Escacs Cecob

Resolució del Comitè d'Apel·lació 2/2008

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 12 de febrer de 2008.

VIST, l’acta de l’encontre de Categoria Primera de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Barad i el CECOB, on el CECOB reclama els punts de les partides dels taulers 6, 7 i 8 perquè els rellotges no efectuaven l’increment dels 30 segons.

VIST, el recurs d’apel.lació del Club CECOB relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE.

ATÈS, El que diu el Reglament General de Competicions al seu artilcle. 7


7. PARTIDES JUGADES SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida sub-condicione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a) Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

7.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident abans de les 18 hores.

ATÈS, el que diu l’art. De les Lleis dels escacs de la FIDE: La finalització de la partida

5.1

b. La partida es guanyada pel jugador ‘adversari del qual declara que abandona.

Això finalitza immediatament la partida.

ATÈS, el que diu la circular 10/2008

“CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2008

POSSIBLES PROBLEMES DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE RELLOTGES DIGITALS EN DIVISIÓ D’HONOR, PRIMERA, SEGONA DIVISIÓ, CATEGORIA PREFERENT I PRIMERA ATÈS EL NOU RITME DE JOC REGLAMENTARI

Per als equips de Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió,categoria Preferent i Primera categoria serà obligatòria la utilització de rellotges digitals que permetin portar a terme el ritme de joc reglamentari en aquestes categories.

Amb aquest ritme de joc (amb increments de 30 segons per jugada), els jugadors estan obligat a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti al jugador (encara que siguin menys de 5 minuts).

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposin. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.

Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors.

En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu.

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació: ...”

Per la present resolució s’acorda:

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

  1. Si bé és cert que és obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges de què disposin, la normativa per adjudicar el punt a una partida de l’equip visitant, parla textualment de què “les partides no es pugin jugar per desconeixement del rellotge” i aquest no és el cas, ja que no només es podien jugar les partides sinó que es van disputar i van finalitzar, sense que hagués cap avantatge per als jugadors locals. Amb l’abandonament dels jugadors acaba la partida tal com indica l’art. 5 de les Lleis dels Escacs de la FIDE i no hi ha lloc a reclamació.
  2. Tampoc es tracta, en aquest cas d’un rellotge que funcioni incorrectament sinó que es tracta d’un problema de la programació. Per tant, el Comitè tampoc es pot basar en aquest punt de la norma per adjudicar el punt a l’equip visitant.
  3. Els jugadors de l’equip visitant en cap moment van recórrer al joc sub-condicione, ni van actuar com determina la normativa en cas de conflicte segons l’art. 7 del Reglament General de Competicions. Per tant, les partides finalitzades no poden ser objecte de reclamació, ja que hi ha un clar defecte de forma en la seva reclamació. No és suficient amb dir que els rellotges no funcionen correctament, s’ha de procedir seguint el procediment indicat a l’apartat 7.3 del Reglament General de Competicions.
  4. També en el cas de la partida inacabada, el jugador implicat hauria d’haver continuat sub-condicione, ja que en negar-se a continuar la partida el Comitè li pot donar per perduda la partida tal com va fer, si creu que la seva reclamació no es pot admetre. L’art. 7.3 diu que un jugador que es nega a jugar sub-condicones perd la seva partida si el Comitè de Competició no li dóna la raó en la seva reclamació i aquest és precisament el cas que ens ocupa. El jugador de l’equip visitant, en evident inferioritat, es va negar a continuar la partida i el Comitè no accepta el motiu pel qual va deixar de jugar.
  5. Tal com diu la resolució del Comitè de Competició el delegat local no va actuar adequadament i per això se li fa un advertiment. Però aquest Comitè d’Apel.lació considera que el delegat de l’equip visitant tampoc va actuar de manera correcta, ja que hauria d’haver estat present i intervenir durant el conflicte, observant si el delegat local programava correctament els rellotges i atenent a les reclamacions dels seus jugadors. Era la seva obligació, encara que no fos avisat pel delegat local, (segur que estava al corrent del problema, ja que els seus jugadors l’havien d’haver informat de la problemàtica) no inhibir-se del problema i estar present quan es van reprogramar els rellotges i quan devia aconsellar als seus jugadors que juguessin sub-condicione si volien efectuar una reclamació.
  6. Atès que la Competició es juga sense àrbitres, revisar que els rellotges funcionin correctament, comprovar si incrementen o no, no és qüestió únicament del delegat local, sinó que els jugadors i el delegat visitant han d’observar també aquest correcte funcionament, igual que han de fer, per exemple, amb la col·locació de les peces, i contribuir en la mesura de les seves possibilitats a que les partides es disputin dintre de la reglamentació vigent i d’una manera esportiva.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE
Barcelona
, 18 de febrer de 2008


RECURSO AL COMITÉ DE COMPETICIÓNIMPUGNACIÓN DE ACTA DE PARTIDO


D. Manuel Conde Chijeb, jugador del Cecob y en representación del mismo,


Comparece ante la Federación Catalana de Ajedrez y al amparo de la Reglamentación vigente sobre el Campeonato de Cataluña por Equipos y en particular, de la circular 10/2008 que tipifica la utilización de los relojes digitales en dicha competición, expone los siguientes:
HECHOS:1.El pasado domingo 10 de febrero se disputó un encuentro correspondiente a Primera Categoría Provincial, grupo V, en tercera ronda del Campeonato de Cataluña por Equipos entre los equipos Barad y Cecob.


2. Dos horas después de comenzado el encuentro (tercera frase del primer párrafo de la declaración firmada por el delegado del club Barad en el documento número 1) el delegado del equipo local, sin advertir al delegado visitante, que jugaba en la mesa 3, interrumpió las partidas de las mesas 6, 7 y 8 alegando que los relojes no estaban acumulando los treinta segundos por jugada que están obligados a sumar según la reglamentación vigente.


3. Sin mediar diálogo con el delegado visitante, el local manipuló los relojes de las tres últimas mesas según se relata en el tercer parrafo de la columna de la izquierda de la continuación del Acta (documento número 2), acreditando ante los jugadores visitantes exclusivamente que había incrementado 30 segundos por jugada realizada en la forma recogida en las seis últimas frases de dicha continuación del Acta.


4. Los tableros 7 y 8 acabaron sus partidas con las modificaciones realizadas sin saber sí la reconfiguración de sus relojes se ajustaba a derecho, atendiendo los requerimientos del delegado local de que debían acabar sus partidas bajo esas circunstancias.


5. Que aproximadamente 15 minutos después de haber modificado los relojes comentados, el delegado local volvió a interrumpir la partida de la mesa 6, al constatar, nuevamente, que el reloj continuaba sin agregar treinta segundos por jugada realizada (el párrafo primero de la columna izquierda de la continuación del Acta –documento número 2- refleja la situación al interrumpir la partida por segunda vez).


6. Que el delegado visitante, ya advertido de las anomalías, informó al delegado local que los jugadores visitantes de las mesas 5 y 6 no continuarían sus partidas, las que quedaban en juego. Unilateralmente el delegado local consignó como partida acabada la de la mesa 5, lógicamente con victoria local, cuando en realidad el jugador visitante paró su reloj y se retiró de la mesa. (En el último párrafo de la columna de la derecha del documento número 1 el delegado visitante especifica que quedan por verificar 2 partidas pendientes).


7. Que motivo del desacuerdo, el delegado del equipo local escribió su versión de lo sucedido en las columnas de la izquierda de la Acta del encuentro y el delegado del equipo visitante hizo lo propio en las columnas de la derecha de la misma. Son los documentos anexos números 1 (Acta) y 2 (continuación).


Es por ello que,

SOLICITO:

1. Computar como victorias visitantes las partidas de los tableros 6, 7 y 8, habida cuenta de que:

a) Jamás hubo invitación –ni acuerdo- del delegado local al delegado visitante para modificar las condiciones del partido (el local ni informó al visitante sobre las anomalías, actuó siempre unilateralmente). En el primer párrafo de la columna de la derecha del documento número 1 el delegado visitante explica sobre el funcionamiento de los relojes: “Mai van funcionar bé, no van donar els 30’’, y sobre su posición ante el conflicto: ”Incompliment de la normativa abans de començar el match”.
b) Por acreditar el delegado local, en su declaración, que la reconfiguración de los relojes fue incorrecta, ya que, según la misma:

En el tablero número 6 se sumaron 18 minutos a cada jugador, otorgando 32’56 minutos al jugador de blancas y 50 minutos al jugador de negras, sin incrementar 30’’ por jugada futura (último párrafo de la columna izquierda del documento número 2). Después de ser reconfigurado, el reloj continuaba sin acumular treinta segundos por jugada (último párrafo de la columna izquierda del documento número 1).

En el tablero número 7 se sumaron 9’5 minutos a cada jugador, otorgando 32’5 minutos al jugador de blancas y 31 minutos al jugador de negras, sin que el reloj incrementase 30’’ por jugada futura (último párrafo de la columna izquierda del documento número 2).

En el tablero número 8 se sumaron 9’5 minutos a cada jugador, otorgando 29 minutos al jugador de blancas y 18 minutos al jugador de negras, sin que el reloj incrementase 30’’ por jugada futura (último párrafo de la columna izquierda del documento número 2).

Cuando la circular 10/2008 tipifica que en el caso de funcionamiento incorrecto de los relojes sin haber acuerdo entre los delegados, se hubiesen tenido que reanudar las partidas con los tiempos siguientes:

Tablero número 6: 48 minutos para cada jugador más incrementos de 30’’ por cada jugada futura.

Tablero número 7: 39’5 minutos para cada jugador más incrementos de 30’’ por cada jugada futura.

Tablero número 8: 39’5 minutos para cada jugador más incrementos de 30’’ por cada jugada futura.

2. Anular el resultado de la mesa número 5 habida cuenta de que no fue una partida acabada sino interrumpida por el jugador visitante ante la sospecha que el reloj tampoco estuviese bien configurado y ante las discusiones fuertes generadas en la sala. Computar la partida como sea oportuno.
3. Amonestar en la forma que estuviese tipificada al club Barad por las conductas punibles reflejadas en la Acta del partido.

Barcelona, 11 de febrero de 2008
Manuel Conde Chijeb
Club d'Escacs CecobResolució del Comitè de Competició 7/2008
REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i
VIST, l’acta de l’encontre de Categoria Primera de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Barad i el CECOB, on el CECOB reclama els punts de les partides dels taulers 6, 7 i 8 perquè els rellotges no efectuaven l’increment dels 30 segons.
ATÈS, el que diu la circular 10/2008
Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació...
Per la present resolució s’acorda:
1. Efectuar un avís al C.E. Barad de què els delegats han de conèixer els reglaments i per descomptat un tema tan important com la programació correcta dels rellotges. Per tant, en cas de reincidència podrien ser sancionats.
2. No admetre la reclamació del CECOB, ja que el fet de què un rellotge no funcioni correctament o no incrementi els segons reglamentaris no és per si sol motiu per sancionar amb el punt de la partida. Quan es detecta una irregularitat en els rellotges s’han de seguir les instruccions de la circular 10/2008, ja sigui repartint el temps o incrementant el temps acumulat en els rellotges que no efectuaven aquest increment. En el cas que ens ocupa, es van reprogramar els rellotges sense cap reclamació, ni joc subcondicione en el cas dels taulers 7 i 8 i per tant el resultat de les partides és totalment vàlid.
3. En el cas de la partida del tauler número 6 que va quedar inacabada perquè el jugador del CECOB en posició inferior es va negar a continuar, se li dóna la partida per perduda, ja que havia d’haver jugat subcondicione. La manera de procedir, si es va detectar per segona vegada que els rellotges no incrementaven era tornar a reprogramar els rellotges o en cas que no funcionés correctament canviar-ho per un altre que fes les seves funcions correctament.
El resultat final del matx és el següent:
Barad B 5,5 – CECOB 2,5
Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.
Barcelona, 12 de febrer de 2008

ACTA DEL PARTIDO BARAD-CECOB